Návrh na vydanie územného rozhodnutia

K vybaveniu potrebujete:

 • Vyplnený návrh vrátane príloh
  •  - Doklad o vlastníctve, alebo iný doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe alebo pozemku
  •  - Kópia katastrálnej mapy predmetného územia
  •  - 3x zjednodušená projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie. Projektová dokumentácia musí byť spracovaná osobou oprávnenou pre príslušnú projektovú činnosť.
  •  - Správny poplatok
  •  - Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy
  •  - Stanoviská účastníkov konania

Upozornenie: V prípade, že návrh nebude úplný, nebude poskytovať dostatočné podklady pre posúdenie, stavebný úrad vyzve žiadateľa na jeho doplnenie, kde bude stanovená lehota na doplnenie.

 

 

Poplatok:

 • 40,00 € fyzická osoba
 • 100,00 € právnická osoba

 

Lehota na vybavenie:

 • do 60 dní od podania návrhu
 

 

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode