Oznámenie o výberovom konaní na členov do miestnej občianskej poriadkovej služby

 

Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území  Šarišská trstená

 
 

Výberové konanie na pracovníkov TSP a TP

 

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Šarišská Trstená

 
 

Názov projektu: Materská škôlka v obci Šarišská Trstená

 

 
 

Názov projektu: Šarišská Trstená - Zásobovanie vodou

 
 

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania a upustenia od ústneho pojednávania pre stavbu : "MATERSKÁ  ŠKOLA"

 
 
 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA VO VECI VYDANIA ROZHODNUTIA NA VÝRUB DREVINY A NARIADENIE MIESTNEJ OBHLIADKY

 
 
 

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode