Kontakty

Adresa obce:

    Obecný úrad Šarišská Trstená

    Šarišská Trstená 42

    082 14  Pušovce

Starosta obce:   

    Jaroslav Fogaš

    Mobil:                  0907 925 334

Administratívna pracovníčka obce:           

    Bc. Miroslava Namešpetrová

Hlavný kontrolór obce

    Ing. Milan Marchevský

Kontakty:

    Tel.:                    051 / 7997719

    Web portál:        www.obecsarisskatrstena.sk

    E-mail:               obecstrstena@gmail.com

    IČO:                    00690589

    DIČ:                    2021302976

    Kód obce:           525197

Bankové spojenie:

   

    Prima banka Slovensko, a.s.                                                          

    Č. účtu: 8899165001/5600   

    IBAN: SK26 5600 0000 0088 9916 5001     BIC: KOMASK2X

 

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode