Kontakty

Adresa obce:

    Obecný úrad Šarišská Trstená

    Šarišská Trstená 42

    082 14  Pušovce

Starosta obce:   

    Jaroslav Fogaš

    Mobil:                  0907 925 334

Administratívna pracovníčka obce:           

    Mária Talpašová

Hlavný kontrolór obce

    Ing. Milan Marchevský

Kontakty:

    Tel.:                    051 / 7997719

    Fax:                    051 / 7997719

    Mobil:                 0917 145 215

    Web portál:        www.obecsarisskatrstena.sk

    E-mail:               obecstrstena@gmail.com

                              obecstrstena@pobox.sk

    IČO:                    00690589

    DIČ:                    2021302976

    Kód obce:           525197

Bankové spojenie:

    VÚB, a.s.

    Č.účtu: 30227572/0200     IBAN: SK97 0200 0000 0000 3022 7572  BIC: SUBASKBX

    Prima banka Slovensko, a.s.                                                          

    Č. účtu: 8899165001/5600 IBAN: SK26 5600 0000 0088 9916 5001  BIC: KOMASK2X

 

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode