Realizované projekty

 
Názov projektu Rok realizácie Financované cez:
Kanalizácia + ČOV 2010 - pokračovanie Enviromentálny fond
Chodník I.etapa 2010 Enviromentálny fond
Chodník II. etapa 2011 Enviromentálny fond
Kanalizácia + ČOV 2011 - pokračovanie Enviromentálny fond
BJ - BLOK A 2011 ŠFRB + MDVaRR
Zásobovanie vodou 2012 - pokračovanie Enviromentálny fond
Multifunkčné ihrisko 2012 PRV
BJ - BLOK B 2013 - 2014 ŠFRB + MDVaRR
Parková úprava
centrálnej časti obce
2013 - 2014 PRV
Multifunkčné ihrisko -
Vonkajšie osvetlenie
2014 PRV
Dostavba - Budova OcÚ
a KD Šarišská Trstená
2014 PRV
Rekonštrukcia oplotenia
miestného cintorína
2014 Vlastné zdroje obce
Vonkajšie úpravy OcÚ a KD 2016 Enviromentálny fond

 

Vypracované projekty s právoplatným stavebným povolením, ktoré chce obec v budúcnosti realizovať

 
Názov projektu:
1. Prístupová komunikácia k OcÚ
2. Detské dopravné ihrisko
3. Príprava novej miestnej komunikácie - oblasť Šilky (vrátane kanalizácie,     vodovodu, verejného osvetlenia, chodníkov, plynu a el. siete)
4. Kamerový systém a zabezpečovacie zariadenie

 

 

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode