Realizované projekty

 
Názov projektu Rok realizácie Financované cez:
Kanalizácia + ČOV 2010 - pokračovanie Enviromentálny fond
Chodník I.etapa 2010 Enviromentálny fond
Chodník II. etapa 2011 Enviromentálny fond
Kanalizácia + ČOV 2011 - pokračovanie Enviromentálny fond
BJ - BLOK A 2011 ŠFRB + MDVaRR
Zásobovanie vodou 2012 - pokračovanie Enviromentálny fond
Multifunkčné ihrisko 2012 PRV
BJ - BLOK B 2013 - 2014 ŠFRB + MDVaRR
Parková úprava
centrálnej časti obce
2013 - 2014 PRV
Multifunkčné ihrisko -
Vonkajšie osvetlenie
2014 PRV
Dostavba - Budova OcÚ
a KD Šarišská Trstená
2014 PRV
Rekonštrukcia oplotenia
miestného cintorína
2014 Vlastné zdroje obce
Zateplenie obalových konštrukcií OcÚ Šarišská Trstená 2016 Enviromentálny fond
Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií 2017 Ministerstvo financií SR
Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií 2018 Ministerstvo financií SR
Výstavba spáškovej kanalizácie v obci Šarišská trstená 2018 PPA
Sanácia nelegálnych skládok v obci Šarišská Trstená 2018 Ministerstvo vnútra SR

 

Vypracované projekty s právoplatným stavebným povolením, ktoré chce obec v budúcnosti realizovať

 
Názov projektu:
1. Detské dopravné ihrisko
2. Príprava novej miestnej komunikácie - oblasť Šilky (vrátane kanalizácie,     vodovodu, verejného osvetlenia, chodníkov, plynu a el. siete)
3. Kamerový systém a zabezpečovacie zariadenie

 

 

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode