rok 2014

 
Názov projektu Financované cez Suma v €
Multifunkčné ihrisko v obci Šarišská Trstená
- SO 02 Vonkajšie osvetlenie
PRV 7 391,90

Názov projektu Financované cez Suma v €
Šarišská Trstená - Parková úprava
centrálnej časti obce 
PRV 42 799,61

Názov projektu Financované cez Suma v €
Dostavba - Budova OcÚ a KD Šarišská Trstená PRV 35 920,17

 - momentálne v procese realizácie

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode