Stavebný úrad

 

       Obec Šarišská Trstená má od 01.11.2019  s obcou Fulianka  podpísanú Zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu na zabezpečenie úloh preneseného       výkonu štátnej správy.

       Zmluva bola schválená na základe odsúhlasenia OcZ v Šarišskej Trstenej, dňa 08.07.2019,  uznesením č. 16/2019 a následne schválením prijatia obce     Šarišská Trstená do spoločného obecného úradu vo Fulianke od 01.11.2019.

 

Spoločný obecný úrad a jeho úseky

    Referát stavebného poriadku a životného prostredia

    Úsek stavebného poriadku

    Úsek starostlivosti o životné prostredie

    Úsek dopravy pre miestne a účelové komunikácie

 

Adresa

   Spoločný obecný úrad Fulianka, Stavebný úrad Fulianka 3,  082 12 Kapušany

 

  Samostatný odborný referent stavebného úradu :  Ing. Peter Biroš

    
  Administratívny referent  : Bc. Mária Kormaníková    

 

 Kontakt

    e- mail : su@fulianka.sk

    tel.:         051 / 74 81 907 

    mobil :    0910 55 00 73

Stránkové dni pre verejnosť

     Pondelok:      8.00 - 12.00 hod.

     Streda:          8.00 - 12.00 a 13.00 - 15.30 hod.

     Piatok:           8.00 - 12.00 hod.

 Tlačivá si môžete stiahnuť na stránke SOÚ Fulianka:

https://www.obecfulianka.sk/urad/spolocny-obecny-urad/

 

 

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode