Stavebný úrad

 
    Obec Šarišská Trstená má od roku 2009 s obcou Kapušany podpísanú Zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu na zabezpečenie úloh preneseného             výkonu štátnej správy.
 
    Zmluva bola schválená na zasadnutí OcZ v Šarišskej Trstenej, dňa 6.7.2009 uznesením č. 2/2009.
 

Spoločný obecný úrad a jeho úseky

    Referát stavebného poriadku a životného prostredia

    Úsek stavebného poriadku

    Úsek starostlivosti o životné prostredie

    Úsek dopravy pre miestne a účelové komunikácie

 

Adresa

    Obecný úrad Kapušany, Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany

 

Zodpovedný pracovník

    Ing. Ján Antol

 

Kontakt

    e- mail: anna.antolova@kapusany.sk

    tel.:         051 / 7941333, 0907 612 950

    fax:         051 / 7941102

 

Stránkové dni pre verejnosť

    Pondelok:      8.00 - 12.00 hod.

    Streda:           8.00 - 12.00 a 13.30 - 16.00 hod.

    Piatok:            8.00 - 12.00 hod.

 

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode