Tlačivá na stiahnutie

 
1.Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby (1).rtf (66797)
2.Návrh na vydanie rozhodnutia o využívaní územia.rtf (70170)
3.Návrh na vydanie rozhodnutia o chránenej časti krajiny.rtf (67665)
4.Návrh na vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere.rtf (70234)
5.Návrh na zmenu rozhodnutia o umiestnení stavby.rtf (89884)
6. Návrh na zmenu rozhodnutia o využívaní územia.rtf (64216)
7. Návrh na zmenu rozhodnutia o chránenej časti krajiny.rtf (59706)
8. Návrh na zmenu rozhodnutia o stavebnej uzávere.rtf (58134)
9. Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby.rtf (45658)
10. Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia využívaní územia.rtf (45878)
11. Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o chránenej časti krajiny.rtf (45406)
12. Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o stavebnej uzávere.rtf (47432)
15. Žiadosť o stavebné povolenie.rtf (129373)
16. Štítok o povolení stavby.rtf (47436)
17. Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením.rtf (48705)
18. Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia.rtf (44525)
19. Žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení.rtf (62213)
20. Žiadosť o povolenie terénnych úprav.rtf (55526)
21.Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.rtf (54772)
22. Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie.rtf (47111)
23. Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby.rtf (59728)
24. Ohlásenie odstránenia drobnej stavby.rtf (53142)
25. Ohlásenie odstránenia informačného, reklamného a propagačného zariadenia.rtf (49210)
26. Návrh na vyvlastnenie.rtf (56673)
27. Žiadosť-výrub drevín.doc (39936)
28. Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby.docx (14625)
 

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode