Rozpočet obce

 

Návrh rozpoćtu na rok 2021

 
 
 
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK  2020
 
 
 
 

 

 
 

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK  2019

Záverečný účet obce Šarišská Trstená za rok 2018

Stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 2018

Rozpočet 2019 - príjmy.pdf (815792)

 Rozpočet 2019 - výdavky.pdf (3623908)

 
 

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018

 

NÁvrh rozpočtu na rok 2017

Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2017.doc 

Záverečný účet obce Šarišská Trstená za rok 2017

Stanovisko k rozpoctu 2017

Viacročný rozp.2017 - 2019

Návrh rozpočtu 2017

 

Návrh rozpočtu na rok 2016

Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Šarišská Trstená na rok 2016

Návrh rozpočtu 2016

Návrh viacročného rozpočtu obce Šarišská Trstená na rok 2016-2018

 

Návrh rozpočtu na rok 2015

Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Šarišská Trstená na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015

Záverečný Účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

 

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode