Poplatky 

 
Prevádzkový poriadok KD v obci Šarišská Trstená  platný od 01.11.2021 :
 
 
 
 
Správne a matričné poplatky platné od 01.01.2018  :
 
 
 
Poplatky za úkony poskytované OcÚ* Suma v €
Vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase 3,00
Správne poplatky:  
  • potvrdenie pre občanov    
5,00
  • osvedčenie podpisu (1-krát)
2,00
  • osvedčenie listiny (1 str.)    
2,00
  • potvrdenie o súpisnom čísle
1,50
Poplatky za prenájom  
  • prenájom volebnej miestnosti
7,00/deň
  • prenájom zasadačky
3,50/deň
  • prenájom sály v KD pre občanov obce
17,00/deň
  • prenájom na prezentačné, reklamné a iné akcie
 
                - letné obdobie 20,00/deň
                - zimné obdobie 30,00/deň
Zapožičanie:  
stôl (1 ks) 0,66/deň
stolička (1 ks) 0,17/deň
kosačka 5,00/deň
miešačka (stará) 20,00/deň
miešačka (nová) 10,00/deň
Fotokópie:  
A4 - jednostranne 0,07
A4 - obojstranne 0,10
Faxové správy:  
- odosielanie:    formát A5 0,33
                        formát A4 0,66
- príjem:           1 str. 0,07

* Poplatky boli schválené OcZ v Šarišskej Trstenej Uznesením č. 5/2008 zo dňa 12.12.2008

Cenník poplatkov na miestnom cintoríne platný od 1.1.2009* Suma v €
Za prenájom hrobového miesta sa účtuje poplatok na 10 r. od r.2009:  

- na hroby, hrobky na 1 hrobové miesto na 10 r.

3,35

- pri novopostavených hrobkách (neobsadených)

  budú občania platiť ročne:

 

          * na osobu

3,35

          * dvojhrobka

6,70

- za detský hrob na 10 r.

1,65

Poplatok za hrob pre urnu a za kryptu zatiaľ obec neurčuje.

* Cenník poplatkov bol schválený OcZ v Šarišskej Trstenej Uznesením č. 5/2008 zo dňa 12.12.2008.

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode