Vydanie potvrdenia o pobyte

K vybaveniu potrebujete:

  • - platný občiansky preukaz, alebo potvrdenie o občianskom preukaze
  • - žiadosť o poskytnutie informácie o mieste pobytu občana
     

Obce poskytujú na základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby oznámenie o mieste pobytu obyvateľa. V žiadosti musí byť uvedené: 
 

  • - meno a priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť a miesto trvalého pobytu žiadateľa; ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo,
  • - meno a priezvisko, prípadne dátum narodenia alebo rodné číslo obyvateľa, ktorého pobyt sa požaduje oznámiť,
  • - odôvodnenie žiadosti.

Poplatok:

  •  5,00 €

 

Žiadosť o poskytnutie informácie o mieste pobytu.pdf 

Žiadosť o poskytnutie informácie o mieste pobytu.doc 

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode