Faktúry

ROK 2018

Dodávateľ Číslo FA Názov položky Suma v €
Školská jedáleň Proč 001/2018 Doplatok stravy do MŠ za december 2017 3,30
Office DEPOT s.r.o. 002/2018 Stolový kalendár - Krížom krážom Slovenskom 74,42
Úradovňa.sk, s.r.o. 003/2018 Spracovanie účtovníctva obce za 012018 250,00
Slovak Telekom, a.s. 004/2018 Hlasové a internetové služby za 122017 43,93
ŠEVT a.s. 005/2018 Stolový kalendár - Slovensko 74,52
FURA s.r.o. 006/2018 Vývoz komunálneho odpadu za 122017 280,96
FURA s.r.o. 007/2018 Dodávka služieb za 122017 9,88
Obec Chmeľovec 008/2018 Doplatok stravy do MŠ za 12 2017 4,10
VSE, a.s. 009/2018 Dodávka a distribúcia elektriny za 12 2017 476,50
VSE, a.s. 010/2018 Finančné vysporiadanie za elektrinu 01.01. - 31.12.2017 +9,66
VSE, a.s. 011/2018 Finančné vysporiadanie za elektrinu 01.01.2017 - 31.12.2017, BD č. 52 a 58 -67,12
Orange Slovensko, a.s. 012/2018 Hlasové služby za 12 2017 52,06
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 013/2018 Ročné hlásenie kvality vyčistených vôd z ČOV 215,10
SPP, a.s. 014/2018 Vyúčtovacia faktúra za plyn za obdobie 01.01. - 31.12.2017 -655,55
SWAN Mobile, a.s. 015/2018 Hlasové služby za 12 2017 - TSP 20,00
Premier Consulting EU, s.r.o. 016/2018 Štúdia uskutočniteľnosti, odmena po podpise zmluvy 10107,97
ProNetwork s.r.o. 017/2018 Montáž a konfigurácia zariadení Wifi Extender, Wifi router 115,20
SPP, a.s. 018/2018 Dodávka zemného plynu za 01 2018 139,00
FURA s.r.o. 019/2018 Nákup vriec na komunálny odpad 39,60
PLANGAS-TRANS s.r.o 020/2018 Vykonané práce naviac na stavbe Kanalizácia a ČOV 3000,00
FURA s.r.o. 021/2018 Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu za rok 2017 12,00
VSE, a.s. 022/2018 Dodávka a distribúcia elektriny verejného osvetlenia 159,00
Školská jedáleň Proč 023/2018 Doplatok stravy do MŠ v Proči za január 2018 3,50
SPP, a.s. 024/2018 Odber zemného plynu za 02 2018 135,00
Úradovňa.sk, s.r.o. 025/2018 Spracovanie účtovníctva obce za 022018 250,00
FURA s.r.o. 026/2018 Vývoz komunálneho odpadu za 01 2018 132,01
FURA s.r.o. 027/2018 Dodávka služieb za 01 2018 6,99
Slovak Telekom, a.s. 028/2018 Hlasové a internetové služby za 01 2018 43,93
VSE, a.s. 029/2018 Dodávka a distribúcia elektriny za 1-2 2018, BD č. 52 - 58 16,00
OZÓN Hanušovce, a.s. 030/2018 Zneškodnenie a rekultivácia odpadu 176,06
Obec Chmeľovec 031/2018 Doplatok stravy do MŠ za 01 2018 5,30
VSE, a.s. 032/2018 Dodávka a distribúcia elektriny pre OcÚ-KD-ČOV za 01 2018 463,18
VAŠA Slovensko s.r.o. 033/2018 Nákup stravných lístkov za obdobie od 01 - 03 2018 1174,82
Orange Slovensko, a.s. 034/2018 Hlasové služby za 01 2018 54,52
SWAN Mobile, a.s. 035/2018 Hlasové služby za 01 2018 - kancelária TSP 20,00
MAZAD s.r.o 036/2018 Dovoz kameňa 604,80
National Pen 037/2018 Reklamné perá s logom obce 100 ks 70,74
SOZA 038/2018 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel  14,28
Fura s.r.o. 039/2018 Nákup vriec na komunálny odpad. 138,60
 
IFO soft, s.r.o
 
040/2018 Update programového vybavenia agendy obecného úradu pre rok 2018 150,72
 
SPP, a.s. 041/2018 Odber zemného plynu za 03 2018 127,00
SKIMEX Slovakia, s.r.o. 042/2018 Poradenské a konzultačné práce k vyhláseným výzvam. 1638,00
Slovak Telekom, a.s. 043/2018 Hlasové a internetové služby za 02 2018. 44,50
Úradovňa.sk, s.r.o. 044/2018 Spracovanie účtovníctva obce za 03 2018 250,00
Fura s.r.o. 045/2018 Vývoz komunálneho odpadu za 02 2018 132,26
Fura s.r.o. 046/2018 Dodávka služieb za 02 2018 6,99
VSE, a.s. 047/2018 Dodávka a distribúcia elektriny za 03 2018 BD č. 52 3,00
OZÓN Hanušovce, a.s. 048/2018 Doplatok za uloženie KO dofakturácia poplatku za 01 2018 0,45
VÚB banka, a.s 049/2018 Poplatok za vedenie majetkového účtu za rok 2017 50,00
Obec Chmeľovec 050/2018 Doplatok stravy do MŠ za mesiac 02 2018 4,00
Školská jedáleň Proč 051/2018 Doplatok stravy do MŠ v Proči za február 2018 4,10
Orange Slovensko, a.s. 052/2018 Dobropis k faktúre č. 2430495380 -1,21
VSE, a.s. 053/2018 Dodávka a distribúcia elektriny pre OcÚ-KD-ČOV za 02 2018 348,17
Orange Slovensko, a.s. 054/2018 Hlasové služby za 02 2018 42,66
SWAN Mobile, a.s. 055/2018 Hlasové služby za 02 2018 - kancelária TSP 20,00
EKOSERVIS SLOVENSKO, a.s. 056/2018 Technologický servis ČOV 252,96
BACAPROJEKT, s.r.o. 057/2018 Prepracovanie projektovej dokumentácie na detské dopravné ihrisko 330,00
Školská jedáleň Proč 058/2018 Doplatok stravy do MŠ v Proči za marec 2018 4,50
SPP, a.s. 059/2018 Odber zemného plynu za 04 2018 70,00
SLOVGRAM 060/2018 Odmeny umelcom a výrobcom zvukových záznamov - prevádzka verejného rozhlasu 38,50
Úradovňa.sk, s.r.o. 061/2018 Spracovanie účtovníctva obce a CHD za 04 2018 250,00
Slovak Telekom, a.s. 062/2018 Hlasové a internetové služby za 03 2018 43,93
VSE, a.s. 063/2018 Dodávka a distribúcia elektriny za 04 2018, BD č. 52 3,00
Obec Kapušany 064/2018 Mzda a odvody pomocnej pracovníčke Stavebného úradu v Kapušanoch 20,37
Fura s.r.o. 065/2018 Vývoz a uskladnenie komunálneho odpadu za 03 2018 260,22
Fura s.r.o 066/2018 Dodávka služieb za 03 2018 9,78
VSE, a.s. 067/2018 Dodávka a distribúcia elektriny pre OcÚ-KD-ČOV 341,87
Orange Slovensko, a.s. 068/2018 Hlasové služby za 03 2018 54,76
Obec Chmeľovec 069/2018 Doplatok stravy do MŠ Chmeľovec za mesiac 03 2018 5,70
Fura s.r.o. 070/2018 Spracovanie hlásenia o vzniku odpadu za 1. Q 12,00
SWAN Mobile, a.s. 071/2018 Hlasové služby za 03 2018 - kancelária TSP 20,00
TANOT s.r.o. 072/2018 Vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP - podpora elektromobility 150,00
VSE, a.s. 073/2018 Dodávka a distribúcia elektriny za 03 - 05 2018 pre verejné osvetlenie 159,00
Školská jedáleň Proč 074/2018 Doplatok stravy do MŠ v Proči za apríl 2018 3,90
Úradovňa.sk, s.r.o. 075/2018 Spracovanie účtovníctva obce a CHD za 05 2018 250,00
SPP, a.s. 076/2018 Dodávka zemného plynu za 05 2018 27,00
Slovak Telekom, a.s. 077/2018 Hlasové a internetové služby ua 04 2018 43,93
FURA s.r.o. 078/2018 Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu za apríl 2018 132,31
FURA s.r.o. 079/2018 Dodávka služieb za apríl 2018 6,99
VSE a.s. 080/2018 Dodávka a distribúcia elektriny za 03 - 05 2018, BD blok A - B 16,00
Obec Chmeľovec 081/2018 Doplatok za stravu v MŠ Chmeľovec za apríl 2018 6,60
OZÓN Hanušovce, a.s. 082/2018 Zneškodnenie, rekultivácia a uloženie odpadu 274,91
VSE a.s. 083/2018 Dodávka a distribúcia elektriny za 04 2018 , OcÚ-KD-ČOV 278,34
Javolko, s.r.o. 084/2018 Stavebný materiál na obnovu vodnej zdrže, dovoz nákladným autom 119,04
SWAN Mobile, a.s. 085/2018 Hlasové služby za 04 2018 - kancelária TSP 20,00
Orange Slovensko, a.s. 086/2018 Hlasové služby za 04 2018 42,00
MAZAD s.r.o.

 
088/2018

 
Zemné práce, doprava nákladným autom, stavebný meteriál
 
1529,88


 

 

ROK 2017

Dodávateľ Číslo FA Názov položky Suma v €
Slovak Telekom, a.s. 001/2017 Hlasové a internetové služby za 122016 41,92
POMEDIA services 002/2017 Vedenie účtovníctva za 012017 250,00
INTERPROFIS,s.r.o. 003/2017 Poskytnutie poradenských služieb a technickej pomoci 39,60
FURA s.r.o. 004/2017 Vývoz komunálneho odpadu za 122016. 122,88
FURA s.r.o. 005/2017 Dodávka služieb za 122016. 7,04
Obec Chmeľovec 006/2017 Doplatok za stravné MŠ Chmeľovec za 122016. 6,90
MAZAD s.r.o. 007/2017 Dodanie posypového kameňa. 67,90
MAZAD s.r.o. 008/2017 Údržba ČOV - posypový kameň. 47,33
Orange Slovensko, a.s. 009/2017 Hlasové služby za 122016. 56,32
VSE, a.s. 010/2017 Finančné vysporiadanie za obdobie 1.1.-31.12.2016 -1110,91
Orange Slovensko, a.s. 011/2017 Dobropis k FA č.0092017 -5,00
SPP, a.s. 012/2017 Vyúčtovacia FA za obdobie 1.1.-31.12.2016 -358,70
VSE, a.s. 013/2017 Vyúčtovacia FA za obdobie 1.1.-31.12.2016 BD, blok A-B -103,06
MAZAD s.r.o. 014/2017 Dovoz štrku. 71,69
SPP, a.s. 015/2017 Odber a distribúcia zemného plynu za 012017. 197,00
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 016/2017 Ročné hlásenie kvality vyčistených odpadových vôd. 215,10
AZ-ELPROMT spol. s r.o. 017/2017 Výmena ističov BD, blok A-B, oprava osvetlenia v obci. 924,13
VAŠA Slovensko s.r.o. 018/2017 Nákup stravných lístkov za 01-032017. 578,09
Fura s.r.o. 019/2017 Hlásenie o vzniku odpadu za rok 2016. 14,40
Obec Kapušany 020/2017 Doplatok schodku Stavebného úradu za rok 2016. 74,84
 
Obec Kapušany 021/2017 Poplatky za rozhodnutia vydané Stavebným úradom. 75,00
FURA s.r.o. 022/2017 Dodanie 1 ks nádoby na TKO 1100 litrov. 216,00
Školská jedáleň Proč 023/2017 Doplatok stravy do MŠ za január 2017 2,60
Slovak Telekom,a.s. 024/2017 Hlasové a internetové služby za 012017 41,92
VSE, a.s. 025/2017 Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 1.1. - 28.2.2017
 
725,00
VSE, a.s. 026/2017 Dodávka a distribúcia elektriny za 022017 BD 52 - 58 33,00
SPP, a.s. 027/2017 Odber zemného plynu za 022017 191,00
FURA s.r.o. 028/2017 Dodávka služieb za január 2017 9,88
FURA s.r.o. 029/2017 Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu za január 2017 241,07
POMEDIA services 030/2017 Vedenie účtovníctva za 022017 250,00
Obec Chmeľovec 031/2017 Doplatok za stravu do MŠ Chmeľovec za 012017 7,80
INTERPROFIS,s.r.o. 032/2017 Poskytovanie poradenských služieb a technickej pomoci 39,60
W-ECOPOWER, s.r.o. 033/2017 Zhotovenie projektovej žiadosti Šarišská Trstená - Zásobovanie vodou,časť - rozvod pistnej vody pre MRK 900,00
Orange Slovensko, a.s. 034/2017 Hlasové služby za 012017 51,45
Ing.Michal Dvorjak 035/2017 Spracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2017 300,00
Orange Slovensko, a.s. 036/2017 Dobropis k FA č.0342017 -5,00
Obec Kapušany 037/2017 Podiel obce na kúpe PC so sofwarom pre pracovníčku stavebného úradu. 49,62
SOZA 038/2017 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel. 14,28
IFOsoft s.r.o. 039/2017 Update programového vybavenia agendy obecného úradu rok 2017. 154,72
SLOVGRAM 040/2017 Prevádzka verejného rozhlasu za rok 2017. 38,50
Školská jedáleň Proč 041/2017 Doplatok stravy do MŠ Proč za február 2017. 1,70
SPP, a.s. 042/2017 Odber zemného plynu za 032017 180,00
POMEDIA services 043/2017 Spracovanie účtovníctva obce za 032017 250,00
OZÓN Hanušovce, a.s. 044/2017 Zneškodnenie a rekultivácia objemného odpadu 199,33
INTERPROFIS, s.r.o. 045/2017 Poskytnutie poradenských služieb a technickej pomoci 39,60
FURA s.r.o. 046/2017 Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu za február 2017 122,58
FURA s.r.o. 047/2017 Dodávka služieb za február 2017 7,04
Slovak Telekom, a.s. 048/2017 Hlasové a internetové služby za 022017 39,67
Obec Chmeľovec 049/2017 Doplatok stravy do MŠ Chmeľovec za 022017 8,10
Orange Slovensko, a.s. 050/2017 Hlasové služby za 022017 50,32
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 051/2017 Technologický servis ČOV 222,96
Orange Slovensko, a.s. 052/2017 Dobropis k FA č. 050217 -5,00
v.P.W.G. s.r.o. 053/2017 Dodávka dosiek a hranolov 417,66
VÚB banka, a.s. 054/2017 Poplatok za vedenie majetkového účtu za rok 2016 50,00
W-ECOPOWER, s.r.o. 055/2017 Zhotovenie projektovej žiadosti Šarišská Trstená-Zásobovanie vodou, časť-rozvod pitnej vody pre MRK. 600,00
MAZAD s.r.o. 056/2017 Stavebný materiál - ohradové stĺpy, zatrávňovač, cement 102,60
VSE, a.s. 057/2017 Náklady na dopravu za montáž prevádzkovej plomby 20,00
VSE, a.s. 058/2017 Poplatok za montáž prevádzkovej plomby pre BD č.58 8,10
VSE, a.s. 059/2017 Poplatok za montáž prevádzkovej plomby pre BD č. 52 8,10
VSE, a.s. 060/2017 Náklady na dopravu za montáž prevádzkovej plomby. 20,00
Školská jedáleň Proč 061/2017 Doplatok stravy do MŠ Proč za marec 2017 2,10
INTERPROFIS, s.r.o. 062/2017 Poskytnutie poradenských služieb a technickej pomoci 39,60
Obec Chmeľovec 063/2017 Doplatok za stravu v MŠ Chmeľovec za 032017 7,80
MAZAD s.r.o. 064/2017 Dovoz kameniva na údržbu miestnych komunikácií 162,98
POMEDIA services 065/2017 Spracovanie účtovníctva obce za 042017 250,00
SPP, a.s. 066/2017 Odber zemného plynu za 042017 99,00
VSE, a.s. 067/2017 Dodávka a distribúcia elektriny za 042017 BD č.52 - č. 58 13,00
FURA s.r.o. 068/2017 Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu za marec 2017 240,57
FURA s.r.o. 069/2017 Dodávka služieb za marec 2017 9,78
OZÓN Hanušovce, a.s. 070/2017 Zneškodnenie a rekultivácia objemného odpadu 3,88 t 196,30
VAŠA Slovensko s.r.o. 071/2017 Nákup stravných lístkov za 4-62017 587,41
Orange Slovensko, a.s. 072/2017 Hlasové služby za 032017 46,85
Orange Slovensko, a.s. 073/2017 Dobropis k FA č. 0722017 -5,00
Slovak Telekom, a.s. 074/2017 Hlasové a internetové služby za 032017 38,92
ORIM EXTRA PLUS, s.r.o. 075/2017 Vývoz odpadu za I. polrok 177,28
FURA s.r.o. 076/2017 Spracovanie hlásenia o vzniku odpadu 12,00
FEREX, s.r.o. 077/2017 Nákup smetných nádob 120 l 297,00
IFOsoft s.r.o. 078/2017 Inštalácia verzie 2017, konverzia údajov 10,38
POMEDIA services 079/2017 Spracovanie účtovníctva obce za 052017 250,00
SPP, a.s. 080/2017 Odber zemného plynu za 052017 38,00
VSE, a.s. 081/2017 Dodávka a distribúcia elektriny za 03-052017 814,00
Školská jedáleň Proč 082/2017 Doplatok stravy do MŠ Proč za apríl 2017 2,90
Obec Chmeľovec 083/2017 Doplatok za stravu v MŠ Chmeľovec za 042017 5,10
Slovak Telekom, a.s. 084/2017 Hlasové a internetové služby za 042017 38,92
FURA s.r.o. 085/2017 Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu za apríl 2017 123,03
FURA s.r.o. 086/2017 Dodávka služieb za apríl 2017 7,04
AZ-ELPROMT spol. s r. o. 087/2017 Rozšírenie VO a oprava verejného osvetlenia 210,53
INTERPROFIS, s.r.o. 088/2017 Poskytnutie poradenských služieb a technickej pomoci podľa Rámcovej zmluvy 39,60
SANAT HOLDING s.r.o. 089/2017 LED osvetlenie 118,80
VSE, a.s. 090/2017 Dodávka a distribúcia elektriny za 052017, BD č.52 - č.58 13,00
Orange Slovensko, a.s. 091/2017 Hlasové služby za 042017 45,98
Orange Slovensko, a.s. 092/2017 Dobropis k FA č. 0912017 -5,00
ESET, spol. s r.o. 093/2017 Licencia Smat Security - antivírus 44,75
Obec Kapušany 094/2017 Mzda, odvody, zvýšenie platu odbornej referentke Stavebného úradu 20,37
CAMEA SK, s.r.o. 095/2017 Nákup tonerov do tlačiarní Obecného úradu 119,45
Školská jedáleň Proč 096/2017 Doplatok stravy do MŠ Proč za máj 2017 3,10
SPP, a.s. 097/2017 Odber zemného plynu za 062017 16,00
Orange Slovensko,a.s. 098/2017 Prestigio MultiPad WIZE 8 4G 35,10
Slovak Telekom, a.s. 099/2017 Hlasové a internetové služby za 052017 38,92
POMEDIA services 100/2017 Spracovanie účtovníctva obce za 062017 250,00
FURA s.r.o. 101/2017 Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu za máj 2017 122,34
FURA s.r.o. 102/2017 Dodávka služieb za máj 2017 6,99
Obec Chmeľovec 103/2017 Doplatok za stravu v MŠ Chmeľovec za 052017 10,80
Ján Partila 104/2017 Vodoinštalárske práce v bytovom dome 25,00
INTERPROFIS, s.r.o. 105/2017 Poskytnutie poradenských služieb a tech. pomoci 39,60
VSE, a.s. 106/2017 Dodávka a distribúcia elektriny za 062017, BD č.52-č.58 13,00
Orange Slovensko, a.s. 107/2017 Hlasové služby za 052017 54,47
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 108/2017 Technologický servis ČOV 2.Q 222,96
SPP, a.s. 109/2017 Odber zemného plynu za 072017 15,00
Slovak Telekom, a.s. 110/2017 Hlasové a internetové služby za 062017 38,92
POMEDIA services 111/2017 Spracovanie účtovníctva obce a chránej dielne za 072017 250,00
INTERPROFIS, s.r.o. 112/2017 Poskytovanie poradenských služieb, technickej pomoci podľa MZ 39,60
FURA s.r.o. 113/2017 Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu za jún 2017 240,67
FURA s.r.o. 114/2017 Dodávka služieb za jún 2017 9,78
VSE, a.s. 115/2017 Dodávka a distribúcia elektriny za 072017, BD č.52-č.58 13,00
Obec Chmeľovec 116/2017 Doplatok za stravu v MŠ Chmeľovec za 062017 7,90
Školská jedáleň Proč 117/2017 Doplatok stravy do MŠ Proč za jún 2017 3,00
VAŠA Slovensko 118/2017 Nákup stravných lístkov za 06 - 09 2017 1319,33
MAZAD s.r.o. 119/2017 Zemné a výkopové práce, dovoz kameňa a štrku 180,28
Orange Slovensko, a.s. 120/2017 Hlasové služby za 062017 59,30
FEDEST, s.r.o. 121/2017 Oprava obecnej komunikácie - nový asfaltový koberec 11088,00
FURA s.r.o. 122/2017 Spracovanie hlásenia o vzniku odpadu za II.Q 2017 12,00
Obec Kapušany 123/2017 Nájom a energie za rok 2017 - spločný stavebný úrad v Kapušanoch 36,15
VSE, a.s. 124/2017 Dodávka a distribúcia elektriny verejné osvetlenie a budova OcÚ za 06 - 08 2017 814,00
SPP, a.s. 125/2017 Odber zemného plynu za 08 2017 15,00
POMEDIA services 126/2017 Spracovanie účtovníctva obce a chránenej dielne za 082017 250,00
FURA s.r.o. 127/2017 Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu za júl 2017 142,63
FURA s.r.o. 128/2017 Dodávka služieb za júl 2017 7,04
VSE, a.s. 129/2017 Dodávka a distribúcia elektriny za 082017, BD č.52-č.58 13,00
OZÓN Hanušovce, a.s. 130/2017 Zneškodnenie a rekultivácia objemného odpadu 2,98 t 150,76
Slovak Telekom,a.s. 131/2017 Hlasové a internetové služby za 072017 38,93
INTERPROFIS, s.r.o. 132/2017 Poskytnutie poradenských a technických služieb 39,60
GIVsport s.r.o. 133/2017 Nákup futbalových pánskych futbalových dresov 15 ks 362,50
Orange Slovensko, a.s. 134/2017 Hlasové a internetové služby za 072017 55,48
SWAN Mobile, a.s. 135/2017 Kredit 4ka, pracovníčka TSP 20,00
EKOSERVIS SLOVENSKO s.ro. 136/2017 Technologický servis čističky odpadových vôd (ČOV) 222,96
SPP, a.s. 137/2017 Odber zemného plynu za 09 2017 31,00
Slovak Telekom, a.s. 138/2017 Hlasové a internetové služby za 082017 38,93
POMEDIA services 139/2017 Spracovanie účtovníctva obce a chráneného pracoviska za 092017 250,00
FURA s.r.o. 140/2017 Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu za august 2017 279,77
FURA s.r.o. 141/2017 Dodávka služieb za august 2017 9,78
VSE, a.s. 142/2017 Dodávka a distribúcia elektriny za 092017, BD č.52 - č.58 13,00
OZÓN Hanušovce, a.s. 143/2017 Odobratie, zneškodnenie a rekultivácia odpadu 123,44
Orange Slovensko, a.s. 144/2017 Hlasové služby za 082017 61,32
AZ-ELPROMT spol. s r.o. 145/2017 Oprava verejného osvetlenia v obci 56,54
Ing. Vlastimil Bartko 146/2017 Plošná inzercia do knižnej publikácie Ľudový urbár 200,00
SPP, a.s. 147/2017 Odber zemného plynu za 10 2017 95,00
FEDEST, s.r.o. 148/2017 Oprava obecnej komunikácie, asfaltový koberec - nová ulica 3296,00
POMEDIA services 149/2017 Spracovanie účtovníctva obce a chráneného pracoviska za 102017 250,00
Slovak Telekom, a.s. 150/2017 Hlasové a internetové služby za 092017 39,73
VSE, a.s. 151/2017 Dodávka a distribúcia elektriny za 102017, BD č.52 - č.58 13,00
FURA s.r.o. 152/2017 Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu za september 2017 142,33
FURA s.r.o. 153/2017 Dodávka služieb za september 2017 7,04
Školská jedáleň Proč 154/2017 Doplatok stravy do MŠ Proč za september 2017 4,60
Obec Chmeľovec 155/2017 Doplatok stravy v MŠ Chmeľovec za 092017 6,00
Orange Slovensko, a.s. 156/2017 Hlasové služby za 092017 65,61
FURA s.r.o. 157/2017 Poplatok za spracovanie hlásenia o vzniku odpadu za 3. Q 12,00
4KA SWAN Mobile, a.s. 158/2017 Hlasové služby za 082017 - TSP 20,00
4KA SWAN Mobile, a.s. 159/2017 Hlasové služby za 092017 - TSP 20,00
VAŠA Slovensko s.r.o. 160/2017 Nákup stravných lístkov za 10-122017 1137,53
SPP, a.s. 161/2017 Odber zemného plynu za 11 2017 157,00
VSE, a.s. 162/2017 Dodávka a distribúcia elektriny verejné osvetlenie a budova OcÚ za 09 - 11 2017 814,00
Školská jedáleň Proč 163/2017 Doplatok stravy do MŠ Proč za október 2017 4,70
Slovak Telekom, a.s. 164/2017 Hlasové a internetové služby za 10 2017 43,93
POMEDIA services 165/2017 Spracovanie účtovníctva obce a chráneného pracoviska za 11 2017 250,00
FURA s.r.o. 166/2017 Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu za október 2017 280,26
FURA s.r.o. 167/2017 Dodávka služieb za október 2017 9,78
VSE, a.s. 168/2017 Dodávka a distribúcia elektriny za 112017, BD č.52 - č.58 13,00
Obec Chmeľovec 169/2017 Doplatok stravy v MŠ Chmeľovec za 10 2017 6,60
OZÓN Hanušovce, a.s. 170/2017 Odobratie a uloženie objemného odpadu 116,37
Danka Tkáčová 171/2017 Ročný licenčný poplatok k programu KATASTER 2017 34,00
Orange Slovensko, a.s. 172/2017 Hlasové služby za 10 2017 51,14
4KA SWAN Mobile, a.s. 173/2017 Hlasové služby za 102017 - TSP 20,00
POMEDIA services 174/2017 Spracovanie účtovníctva obce a chráneného pracoviska za 12 2017 250,00
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 175/2017 Technologický servis ČOV 222,96
SPP, a.s. 176/2017 Odber zemného plynu za 12 2017 185,00
  177/2017    
FURA s.r.o. 178/2017 Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu za november 2017 141,98
FURA s.r.o. 179/2017 Dodávka služieb za november 2017 6,99
Obec Chmeľovec 180/2017 Doplatok stravy v MŠ Chmeľovec za 11 2017 6,50
VSE, a.s. 181/2017 Finančné vysporiadanie za obdobie 01.01. - 30.11.2017 - nedoplatok +536,12
Slovak Telekom, a.s. 182/2017 Hlasové a internetové služby za 112017 43,93
IFOsoft s.r.o. 183/2017 Oprava dát pri prevode na DCOM - výmery daní TKO, DZN 41,52
Patrik Kočiš - DREVTECH 184/2017 Prevedenie prieskumu trhu na stavebný dozor -Detské dopravné ihrisko v Š.T. 100,00
VSE, a.s. 185/2017 Dodávka a distribúcia elektriny za 12 2017, BD č.52 - č.58 13,00
VAŠA SLOVENSKO, s.r.o. 186/2017 Nákup darčekových lístkov 5 x 30 € 157,20
Školská jedáleň Proč 187/2017 Doplatok stravy do MŠ Proč za november 2017 3,70
AZ-ELPROMT spol s r.o. 188/2017 Oprava verejného osvetlenia a montáž vianočných ozdôb 463,92
Orange Slovensko, a.s. 189/2017 Hlasové služby za 11 2017 50,03
4KA SWAN Mobile, a.s. 190/2017 Hlasové služby za 11 2017 - TSP 20,00
Obec Kapušany 191/2017 Správne poplatky za rozhodnutia vydané stavebným úradom 75,00

 

ROK 2016

Dodávateľ Číslo FA Názov položky Suma v €
TAX GROUP, s.r.o. 1/2016 Spracovanie účtovnícta OcÚ a CHD - ročná závierka 322,00
TonTech s.r.o. 2/2016 Nákup tonera do MTF tlačiarne 33,00
Slovak Telekom, a.s. 3/2016 Hlasové a internetové služby za 122015 52,92
TAX GROUP, s.r.o. 4/2016 Spracovanie účtovníctva OcÚ a CHD za 12016 204,00
Fúra s.r.o. 5/2016 Vývoz zmes.komunál.odpadu za 122015 240,97
Fúra s.r.o. 6/2016 Dodávka služieb za 122015 9,88
Ing. Michal Dvorjak 7/2016 Vypracovanie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie 450,00
AZ-ELPROMT, spol. s r.o. 8/2016 Oprava verej.osvetlenia, oprava vianoč.ozdôb 442,86
VSE, a.s. 9/2016 Fin.vysporiadanie za obdobie 1.1.2015-31.12.2015 -845,33
Orange Slovensko, a.s. 10/2016 Hlasové služby za 122015 73,11
SPP, a.s. 11/2016 Fin.zúčtovanie za obdobie 1.1.2015-31.12.2015 37,29
SPP, a.s. 12/2016 Dodávka a distribúcia plynu za 12016 217,00
INTERPROFIS, s.r.o. 13/2016 Poskytnutie poradens.služieb a tech.pomoci 39,60
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 14/2016 Ročné hlásenie kvality vyčistených odpad.vôd 215,10
VSE, a.s. 15/2016 Ročné zúčtovanie za obd.1.1.-31.12.2015 BD č.52 -118,56
Orange Slovensko, a.s. 16/2016 Dobropis k FA č. 102016 -5,00
Fúra s.r.o. 17/2016 Spracovanie hlásenia o vzniku odpadu 14,40
Ján Kandra 18/2016 Oprava plávajucej podlahy byt č.6 BD č.52 339,00
Slovak Telekom, a.s. 19/2016 Poplatok za poskytnutie vyjadrenia 13,90
TAX-GROUP, s.r.o. 20/2016 Vedenie účtovníctva OcÚ a CHP za 022016 193,44
VSE, a.s. 21/2016 Dodávka a distribúcia elektriny za 01-022016 1212,00
Fúra s.r.o. 22/2016 Vývoz zmes.a komunál.odpadu za 12016 122,93
Fúra s.r.o. 23/2016 Dodávka služieb za 12016 7,04
Školská jedáleň Proč 24/2016 Doplatok stravné do MŠ Proč 1,80
Slovak Telekom, a.s. 25/2016 Hlasové a internetové služby za 12016 52,92
SPP, a.s. 26/2016 Dodávka zem.plynu za 22016 211,00
MAZAD, s.r.o. 27/2016 Terénne úpravy, štrk - cement 236,34
VSE,a.s. 28/2016 Dodávka a distribúcia elektr.blok A-B 33,00
Orange Slovensko, a.s. 29/2016 Hlasové služby za 12016 74,62
TonTech s.r.o. 30/2016 Nákup tonera 90,50
Orange Slovensko, a.s. 31/2016 Dobropis k FA č.29 -5,00
Interprofis, s.r.o. 32/2016 Poskytnutie poradenstva a tech.pomoci 39,60
Obec Chmeľovec 33/2016 Doplatok stravné do MŠ v Chmeľovci 6,30
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o. 34/2016 Servis ČOV. 222,96
Signo, s.r.o. 35/2016 Vlajka SR 14,00
TAX GROUP, s.r.o. 36/2016 Vedenie účtovníctva OcÚ a CHP za 32016 286,24
VAŠA SLOVENSKO, s.r.o. 37/2016 Nákup stravných lístkov 505,57
Školská jedáleň Proč 38/2016 Doplatok stravného do MŠ 2,10
Školská jedáleň Pušovce 39/2016 Doplatok stravného v MŠ. 1,10
SPP, a.s. 40/2016 Dodávka zemného plynu za 32016 199,00
ProNetwork, s.r.o. 41/2016 Pripojenie PC do počítačovej siete 24,00
Fúra s.r.o. 42/2016 Vývoz a spracovanie zmesového komunálneho odpadu za február 2016 240,67
Fúra s.r.o. 43/2016 Dodávka služieb za február 2016 9,78
Slovak Telekom, a.s. 44/2016 Hlasové a internetové služby za február 2016 52,92
VSE, a.s. 45/2016 Dodávka a distribúcia alektr. BD č.52.PDF  7,00
Obec Chmeľovec 46/2016 Doplatok stravného v MŠ 6,10
IFOSoft s.r.o. 47/2016 Vybavenie agendy obecného úradu 194,32
W-ECOPOWER, s.r.o. 48/2016 Zálohová platba na zhotovenie PHSR obce Šarišská Trstená 500,00
INTERPROFIS,s.r.o. 49/2016 Zabezpečenie VO na výber dodávateľa na projekčné a erchitektonické práce 240,00
INTERPROFIS,s.r.o. 50/2016 Zabezpečenie VO na výber dodávateľa služieb na stavebný dozor 240,00
Orange Slovensko, a.s. 51/2016 Hlasové služby za február 2016 96,17
Orange Slovensko, a.s. 52/2016 Dobropis k FA č.51 -5,00
INTERPROFIS,s.r.o. 53/2016 Poskytovanie poradenských služieb technickej pomoci. 39,60
Obec Kapušany 54/2016 Správne poplatky za vydané Rozhodnutia SÚ v Kapušanoch 75,00
Obec Kapušany 55/2016 Mzda a odvody referentke a pomoc. pracovníčke SÚ v Kapušanoch 20,37
Školská jedáleň Proč 56/2016 Doplatok za stravu do MŠ v Proči 3,40
Školská jedáleň Pušovce 57/2016 Doplatok za stravu do MŠ v Pušovciach 0,40
TAX GROUP, s.r.o. 58/2016 Vedenie účtovníctva OcÚ a CHD za 42016 238,08
Slovak Telekom, a.s. 59/2016 Hlasové a internetové služby za marec 2016 52,92
SPP, a.s. 60/2016 Dodávka zemného plynu od 1.4.-30.4. 2016 109,00
FÚRA s.r.o. 61/2016 Vývoz komunálneho odpadu za marec 2016 122,24
FÚRA s.r.o. 62/2016 Dodávka služieb za marec 2016 6,99
IFOsoft s.r.o. 63/2016 Inštalácia programového vybavenia 10,74
VSE, a.s. 64/2016 Dodávka elektriny BD č. 52 7,00
LIM PO,s.r.o. 65/2016 Erb obce, znak SR, držiak, žrde, vlajky, súpisné číslo 42 206,30
INTERPROFIS,s.r.o. 66/2016 Poskytnutie poradenských služieb, technickej pomoci. 39,60
Premier Consulting EU, s.r.o. 67/2016 PRV obce 2014-2020, vypracovanie ŽoNFP - odmena po podpise zmluvy 100,00
Obec Chmeľovec 68/2016 Doplatok stravy do MŠ v Chmeľovci 7,10
FÚRA s.r.o. 69/2016 Spracovanie hlásenia o vzniku odpadu 14,40
Orange Slovensko, a.s. 70/2016 Hlasové služby za marec 2016 58,04
Orange Slovensko, a.s. 71/2016 Dobropis k FA č. 70 -5,00
LEGOTRANS, s.r.o. 72/2016 Preprava materiálu Maglovec - Šar.Trstená 288,00
LEGOTRANS, s.r.o. 73/2016 PDK frakcia 134,82 ton 841,27
AZ-ELPROMT spol. s r.o. 74/2016 Nové osvetlenie v kancelárii OcÚ 351,31
MAZAD s.r.o. 75/2016 Doprava nákladným autom TATRA 148 209,80
PLANGAS-TRANS s.r.o. 76/2016 Zateplenie obalových konštrukcií OcÚ Šarišská Trstená 32000,58
TELEMONT spol. s r.o. Prešov 77/2016 Montáž a prepájanie PC siete 204,84
SPP, a.s. 78/2016 Dodávka a distribúcia zemného plynu za 052016 42,00
VSE, a.s. 79/2016 Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 03-052016 1212,00
TAX GROUP, s.r.o. 80/2016 Vedenie účtovníctva OcÚ a CHD za 52016 234,24
INTERPROFIS,s.r.o. 81/2016 Poskytovanie poradenských služieb technickej pomoci. 39,60
ESET,spol. s r.o. 82/2016 Dodanie antivírusového programu. 44,75
FÚRA s.r.o. 83/2016 Dodávka služieb za 42016 9,88
FÚRA s.r.o. 84/2016 Vývoz a zneškodnenie zmes.komunálneho odpadu za 42016 241,86
VSE, a.s. 85/2016 Dodávka a distribúcia elektriny za 03-052016 blok A-B 33,00
Obec Chmeľovec 86/2016 Doplatok stravné za 42016 MŠ Chmeľovec 5,00
Slovak Telekom, a.s. 87/2016 Hlasové a internetové služby za 042016 52,92
OZÓN Hanušovce, a.s. 88/2016 Odobratie a uloženie odpadu 142,68
Školská jedáleň Pušovce 89/2016 Doplatok stravné MŠ Pušovce 1,60
Školská jedáleň Proč 90/2016 Doplatok za stravu, apríl 2016 3,40
Orange Slovensko, a.s. 91/2016 Hlasové služby za máj 2016 82,46
Orange Slovensko, a.s. 92/2016 Dobropis k FA č. 91 -5,00
ORIM EXTRA PLUS, s.r.o. 93/2016 Vývoz odpadu za prvý polrok 2016 181,96
MAZAD s.r.o. 94/2016 Zemné práce, dovoz kameniva, doprava 1297,60
Michal Kočiš 95/2016 Dodávka a montáž žalúzií 118,00
TAX GROUP, s.r.o. 96/2016 Vedenie účtovníctva OcÚ a CHD za jún 2016 312,40
SPP, a.s. 97/2016 Dodávka zemného plynu za jún 2016 18,00
Školská jedáleň Pušovce 98/2016 Doplatok za stravu za máj 2016 2,10
Školská jedáleň Proč 99/2016 Doplatok za stravu, máj 2016 3,50
Obec Chmeľovec 100/2016 Doplatok za stravu, máj 2016 10,00
Slovak Telekom, a.s. 101/2016 Hlasové a internetové služby za máj 2016 53,04
Fúra, s.r.o. 102/2016 Vývoz zmesového komunálneho odpadu za máj 2016 122,88
Fúra s.r.o. 103/2016 Dodávka služieb za máj 2016 7,04
VSE, a.s. 104/2016 Dodávka a distribúcia elektriny BD č.52 7,00
OZÓN Hanušovce, a.s. 105/2016 Zneškodnenie a rekultivácia odpadu 193,27
INTERPROFIS,s.r.o. 106/2016 Poskytovanie poradenských služieb, technickej pomoci. 39,60
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o. 107/2016 Kontrola prevádzky ČOV 222,96
VAŠA Slovensko s.r.o. 108/2016 Nákup stravných lístkov za 7-92016 538,72
Orange Slovensko, a.s. 109/2016 Hlasové služby za jún 2016 57,44
Orange Slovensko, a.s. 110/2016 Dobropis k Fa č.109 -5,00
ORIM EXTRA PLUS, s.r.o. 111/2016 Vývoz odpadu v prvom polroku 2016 94,88
LIM PO,s.r.o. 112/2016 Medaily na Športovo-zábavný deň-Huráá prázdniny 49,50
Školská jedáleň Proč 113/2016 Doplatok stravy MŠ Proč za jún 2016 3,50
Disig, a.s. 114/2016 Elektronická pečať 103,20
SPP, a.s. 115/2016 Odber zemného plynu za júl 2016 16,00
TAXGROUP, s.r.o. 116/2016 Vedenie účtovníctva OcÚ a CHD za júl 241,20
Slovak Telekom, a.s. 117/2016 Hlasové a internetové služby za jún 53,18
Fúra, s.r.o. 118/2016 Vývoz a uskladnenie zmesového komunálneho odpadu za jún 241,17
Fúra, s.r.o. 119/2016 Dodávka služieb za jún 9,88
Obec Kapušany 120/2016 Poplatok za rozhodnutia vydané SÚ v Kapušanoch 330,00
Obec Kapušany 121/2016 Nájom a energie rok 2016 na základe Zmluvy 36,15
Obec Chmeľovec  122/2016 Doplatok stravného MŠ Chmeľovec za jún 8,10
VSE, a.s. 123/2016 Dodávka a distribúcia elektriny blok A-B 14,00
VAŠA Slovensko 124/2016 Stravné lístky 124 ks za 7-92016 513,86
OZÓN Hanušovce 125/2016 Odobratie a uloženie odpadu 186,17
INTERPROFIS,s.r.o. 126/2016 Poskytovanie poradenských služieb, technickej pomoci. 39,60
Školská jedáleň Pušovce 127/2016 Doplatok stravného MŠ Pušovce za jún 1,90
Orange Slovensko, a.s. 128/2016 Hlasové služby za júl 69,07
Orange Slovensko, a.s. 129/2016 Dobropis k Fa č. 128 -5,00
Fúra s.r.o. 130/2016 Hlásenie o vzniku odpadu 14,40
Aka servis,spol. s r.o. 131/2016 Čistenie a profilaktika tlačiarne. 166,68
PLANGAS-TRANS 132/2016 Zateplenie obalových konštrukcií OcÚ Š.T. 8076,00
SPP, a.s. 133/2016 Dodávka zemného plynu za august 2016. 16,00
VSE, a.s. 134/2016 Dodávka a distribúcia elektriny za 06-082016 1212,00
TAX GROUP,s.r.o. 135/2016 Vedenie účtovníctva OcÚ a CHP za august 2016 184,80
Fúra, s.r.o. 136/2016 Vývoz zmesového komunálneho odpadu za júl 2016 123,23
Fúra, s.r.o. 137/2016 Dodávka služieb za júl 2016. 7,04
Slovak Telekom, a.s. 139/2016 Hlasové a internetové služby za júl 2016 56,05
VSE, a.s. 140/2016 Dodávka a distribúcia elektriny za august blok A-B. 14,00
Orange Slovensko, a.s. 141/2016 Hlasové služby za august 2016. 74,68
Orange Slovensko, a.s. 142/2016 Dobropis k FA č.141. -5,00
Webnode AG 143/2016 Prémiové služby web stránka obce. 190,95
SPP, a.s. 144/2016 Dodávka plynu za september 2016. 34,00
Slovak Telekom, a.s. 145/2016 Hlasové a internetové služby za august 2016. 55,92
Fúra s.r.o. 146/2016 Vývoz zmesového komunálneho odpadu za august 2016. 122,53
Fúra s.r.o. 147/2016 Dodávka služieb za august 2016. 7,04
VSE, a.s. 148/2016 Dodávka a distribúcia elektriny za september blok A-B. 14,00
Orange Slovensko,a.s. 150/2016 Hlasové služby za september 2016. 69,76
Orange Slovensko, a.s. 151/2016 Dobropis -11,26
TAX GROUP,s.r.o. 152/2016 Vedenie účtovníctva OcÚ a CHP za september 2016. 274,24
AZ-ELPROMT spol.s r.o. 153/2016 Oprava verejného osvetlenia,montáž prípojky pre ponorku 164,58
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 154/2016 Technologický servis ČOV 222,96
Orange Slovensko, a.s. 155/2016 Dobropis k FA č. 150. -5,00
SPP, a.s. 156/2016 Odber zemného plynu za október 2016 105,00
Školská jedáleň Proč 157/2016 Doplatok stravného do MŠ 2,60
TAXGROUP, s.r.o. 158/2016 Vedenie účtovníctva OcÚ a CHD za október 2016 180,24
Slovak Telekom,a.s. 159/2016 Hlasové a internetové služby za september 2016 88,52
Obec Chmeľovec 160/2016 Doplatok za stravné do MŠ 10,10
INTERPROFIS, s.r.o. 161/2016 Poskytnutie poradenských služieb, technickej pomoci v zmysle uzavretej Rámcovej Mandátnej zmluvy 39,60
Fúra s.r.o. 162/2016 Vývoz zmesového komunálneho odpadu za september 2016 241,17
Fúra s.r.o. 163/2016 Dodávka služieb za september 2016 9,88
OZÓN Hanušovce, a.s. 164/2016 Odobratie a uloženie odpadu 166,96
MAZAD s.r.o. 165/2016 Čistenie a údržba ČOV 28,80
VSE, a.s. 166/2016 Dodávka a distribúcia elektriny blok A-B 14,00
Danka Tkáčová-DM servis 167/2016 Ročný licenčný poplatok programu KATASTER 2016 34,00
SOBWATER, s.r.o. 168/2016 Výmena žiarivky do ÚV lampy na filtráciu vod 182,40
Orange Slovensko,a.s. 169/2016 Hlasové služby za október 2016 42,95
Orange Slovensko, a.s. 170/2016 Dobropis k FA č.169 -5,00
VAŠA Slovensko 172/2016 Nákup stravných lístkov 513,86
Webnode AG 173/2016 Predĺženie registrácie web stránky obce 45,55
SPP, a.s. 174/2016 Odber zemného plynu za november 2016 173,00
VSE, a.s. 175/2016 Dodávka a distribúcia elektriny za 9-112016 1212,00
Ing.Jana Mariňaková - POMEDIA services 176/2016 Vedenie účtovníctva za november 2016 250,00
Fúra, s.r.o. 177/2016 Vývoz zmesového komunálneho odpadu za 102016 123,23
Fúra, s.r.o. 178/2016 Dodávka služieb za október 2016 7,04
VSE, a.s. 179/2016 Dodávka a distribúcia elektriny za 112016 blok A-B 14,00
INTERPROFIS, s.r.o. 180/2016 Poskytovanie porad.služieb, technickej pomoci v zmysle Rámcovej Mandátnej zmluvy 39,60
OZÓN Hanušovce, a.s. 181/2016 Odobratie a uloženie odpadu 166,96
Školská jedáleň Proč 182/2016 Doplatok stravy do MŠ za október 2016 3,30
Orange Slovensko, a.s. 183/2016 Hlasové služby za november 2016 67,50
Obec Chmeľovec 184/2016 Doplatok stravy do MŠ Chmeľovec za október 2016 7,80
Orange Slovensko, a.s. 185/2016 Dobropis k FA č. 183 -5,00
Slovak Telekom, a.s. 186/2016 Hlasové a internetové služby za október 2016 41,92
Fúra s.r.o. 189/2016 Dodané služby za november 2016 9,88
SPP, a.s. 191/2016 Odber zemného plynu za december 2016 204,00
Slovak Telekom, a.s. 194/2016 Hlasové a internetové služby za november 2016 41,92
VSE, a.s. 195/2016 Dodávka a distribúcia elektriny blok A-B 14,00
Slovgram 196/2016 Odmeny umelcom a prevádzka verejného rozhlasu 5,00
Školská jedáleň Proč 197/2016 Doplatok stravy do MŠ v Proči za november 2,50
Obec Chmeľovec 198/2016 Doplatok stravného do MŠ v Chmeľovci za november 6,50
EKOSERVIS SLOVENSKO,s.r.o. 199/2016 Technologický servis ČOV 222,96
Orange Slovensko,a.s. 200/2016 Hlasové služby za december 52,33
Obec Kapušany 201/2016 Správne poplatky za rozhodnutia vydané SÚ 55,00
Obec Kapušany 202/2016 Mzdy a odvody referentke a pomoc.pracovníčke SÚ v Kapušanoch 20,37
Orange Slovensko,a.s. 203/2016 Dobropis k FA č.200 -5,00
Ing.Marek Lipka 204/2016 Vykonanie audítorskeho overenia účtovnej závierky za 2015 300,00
Školská jedáleň Proč 205/2016 Doplatok za stravu MŠ Proč za 122016. 1,10

 

ROK 2015

Dodávateľ Č. došlej FA Názov položky Suma v €
TAX GROUP, s.r.o. 1/2015 Vedenie účtovníctva OcÚ a CHD za 12/2014 a ÚZ za r.2014.jpg 327,04
Slovak Telekom, a.s. 2/2015 Hlasové a internetové služby za 12/2014.JPG 50,52
Orange Slovensko, a.s. 3/2015 Hlasové služby za 11/2014.JPG 56,99
FURA, s.r.o. 4/2015 Vývoz zmesového komunálneho odpadu za 12/2014.jpg 101,83
FURA, s.r.o. 5/2015 Poskytnuté služby za 12/2014.jpg 7,04
AZ-ELPROMT, s.r.o. 6/2015 Oprava verejného osvetlenia a i.jpg 653,36
Orange Slovensko, a.s. 7/2015 Hlasové služby za 12/2014.JPG 57,05
Ekoservis Slovensko, s.r.o. 8/2015 Technologický servis ČOV.jpg 222,96
Orange Slovensko, a.s. 9/2015 Dobropis k FA č.7/2015.jpg 5,00
Ekoservis Slovensko, s.r.o. 10/2015 Ročné hlásenie kvality vyčistených odpad.vôd.jpg 215,10
SPP, a.s. 11/2015 Dodávka zemného plynu za obdobie od 19.06.-31.12.2014 .JPG 20,77
VSE, a.s. 12/2015 Finančné vysporiadanie za fakt.obdobie 1.1.-31.12.2014_BLOK A.JPG 85,69
VSE, a.s. 13/2015 Finančné vysporiadanie za fakt.obdobie 1.1.-31.12.2014_vrátenie.JPG -1350,20
SPP, a.s. 14/2015 Odber zemného plynu za 01/2015.JPG 177,00
Obec Kapušany 15/2015 Správne poplatky za 12/2014.jpg 60,00
FÚRA, s.r.o. 16/2015 Spracovanie hlásenia o vzniku odpadu.jpg 14,40
FÚRA, s.r.o. 17/2015 Dodávka červených vriec na komunálny odpad.jpg 39,60
FÚRA, s.r.o. 18/2015 Tlač harmonogramov odpadu na r.2015.jpg 1,38
FÚRA, s.r.o. 19/2015 Dodávka vriec na odpad.jpg 30,00
VSE, a.s. 20/2015 Dodávka a distribúcia elektriny.JPG 1430,00
SPP, a.s. 21/2015 Dodávka zem.plynu za 02/2015.jpg 172,00
TAX GROUP, s.r.o. 22/2015 Vedenie účtovníctva OcÚ a CHD za 01/2015.jpg 288,00
FÚRA, s.r.o. 23/2015 Dodávka služieb za 01/2015.jpg 200,05
FÚRA, s.r.o. 24/2015 Dodávka služieb za 01/2015_ČOV.jpg 9,88
Slovak Telekom, a.s. 25/2015 Hlasové a internetové služby za 01/2015.jpg 49,20
Ing. Vladimír Adamčák-ELVA 26/2015 Vypracovanie projekt.dokumentácia a i.jpg 452,00
VSE, a.s. 27/2015 Dodávka a distribúcia elektriny od 1.1.-28.2.2015_BLOK A+B.JPG 143,00
Orange Slovensko, a.s. 28/2015 Hlasové služby za 01/2015.JPG  66,89
Orange Slovensko, a.s. 29/2015 Dobropis k FA č.28/2015.jpg 5,00
Matis elektro, s.r.o. 30/2015 Elektromontážne práce.jpg 288,48
IFOsoft, v.o.s. 31/2015 Update program a i.jpg 194,32
SOZA 32/2015 Autorská odmena za licenciu na verej.použitie hudob.diel.jpg 14,28
TAX GROUP, s.r.o. 33/2015 Vedenie účtovníctva OcÚ a CHD za 2/2015.jpg 288,00
SPP, a.s. 34/2015 Dodávka zemného plynu za 3/2015.jpg  162,00
FÚRA, s.r.o. 35/2015 Vývoz zmesového komun.odpadu za 02/2015.jpg 102,08
FÚRA, s.r.o. 36/2015 Dodávka služieb za 02/2015 ČOV.jpg 7,04
VSE, a.s. 37/2015 Dodávka elektriny za 03/2015_BLOK A+B.JPG 18,00
Slovak Telekom, a.s. 38/2015 Hlasové a internetové služby za 02/2015.jpg 49,20
VAŠA Slovensko, s.r.o. 39/2015 Nákup stravných lístkov.jpg 594,66
Orange Slovensko, a.s. 40/2015 Hlasové služby za 02/2015.JPG 60,99
MAZAD, s.r.o. 41/2015 Dodávka kameniva + posyp ciest.jpg 62,02
Orange Slovensko, a.s 42/2015 Dobropis k FA č.40/2015.jpg 5,00
EKOSERVIS Slovensko, s.r.o. 43/2015 Technologický servis ČOV.jpg 222,96
Slovgram 44/2015 Verejný prenos v r.2015.jpg 33,50
TAX GROUP, s.r.o. 45/2015 Vedenie účtovníctva OcÚ a CHD za 03/2015 + kvart.uzávierka a i.jpg 358,00
SPP, a.s. 46/2015 Dodávka zem. plynu za 04/2015.jpg 89,00
ORIM EXTRA PLUS, s.r.o. 47/2015 Vývoz odpadu za 03/2015.jpg 91,76
Slovak Telekom, a.s. 48/2015 Hlasové a internetové služby za 03/2015.jpg 49,20
FÚRA, s.r.o. 49/2015 Dodávka služieb za 03/2015_ČOV.jpg 9,88
FÚRA, s.r.o. 50/2015 Vývoz zmes. komun.odpadu za 03/2015.jpg 199,85
OZÓN Hanušovce, a.s. 51/2015 Zneškodnenie odpadu a rekultivácia a i.jpg 188,20
VSE, a.s. 52/2015 Dodávka elektriny za 04/2015_BLOK A+B.JPG 18,00
Orange Slovensko, a.s 53/2015 Hlasové služby za 03/2015.JPG 58,67
Orange Slovensko, a.s 54/2015 Dobropis k FA č.53/2015.jpg 5,00
Danka Tkáčová-DM servis 55/2015 Poplatok za program Kataster-net 2015.jpg 34,00
FÚRA, s.r.o. 56/2015 Spracovanie hlásenia o vzniku odpadu.jpg 14,40
ESET, s.r.o. 57/2015 Antivirus.program na 4PC na 1 rok.jpg 55,94
Orim extra plus, s.r.o. 58/2015 Vývoz odpadu za 04/2015.jpg 94,88
Ton Tech, s.r.o. 59/2015 Nákup toneru do tlačiarne.jpg 33,00
VSE, a.s. 60/2015 Dodávka elektriny 1.3.2015 - 31.5.2015.PDF  1430,00
Oliver Vaško 61/2015 Oprava dúchadla ČOV.JPG  304,62
SPP, a.s. 62/2015 Dodávka zemného plynu za 052015.JPG  34,00
Slovak Telekom, a.s. 63/2015 Hlasové a internetové služby za 042015. JPG  50,82
TAX GROUP, s.r.o. 64/2015 Vedenie účtovníctva OcÚ a CHD za 042015.JPG  295,44
Fúra s.r.o. 65/2015 Dodávka služieb za 042015.JPG  7,04
Fúra s.r.o. 66/2015 Vývoz zmes.kom. odpadu za 042015.JPG  101,68
VSE, a.s. 67/2015 Dodávka elektriny za 1.3.2015 - 31.5.2015 BLOK A-B.JPG  25,00
J.Namešpetra - Geometran 68/2015 Geodetické práce.JPG  756,00
OZÓN Hanušovce, a.s. 69/2015 Zneškodnenie odpadu a rekultivácia.JPG  227,66
Orange Slovensko a.s. 70/2015 Hlasové služby za 052015.PDF -1,68
Orange Slovensko, a.s. 71/2015 Dobropis k FA č.702015.JPG  -5,00
AZ-ELPROMT spol. s.r.o. 72/2015 Oprava verejného osvetlenia v obci.PDF  55,39
TAX GROUP,s.r.o. 73/2015 Vedenie účtovníctva OcÚ a CHD za 052015.JPG  209,04
SPP,a.s. 74/2015 Dodávka zemného plynu za 062015.JPG  15,00
Fúra,s.r.o. 75/2015 Vývoz zmes.kom.odpadu za 052015.JPG  200,05
 
Fúra,s.r.o. 76/2015 Dodávka služieb za 052015.JPG  9,88
Slovak Telekom,a.s. 77/2015 Hlasové a internetové služby za 052015.JPG  49,32
VSE,a.s. 78/2015 Dodávka elektriny za 062015.JPG  10,00
J.Adamec-Phobosstudio 79/2015 Nákup toneru HP CF283A BLACK.JPG  14,90
EKOSERVIS SLOVENSKO,s.r.o. 80/2015 Technologický servis ČOV.JPG  222,96
Orange Slovensko,a.s. 81/2015 Hlasové služby za 062015.JPG  56,99
Orange Slovensko,a.s. 82/2015 Dobropis k FA č.812015.JPG  -5,00
SPP, a.s. 83/2015 Dodávka zem.plynu za 072015.JPG  14,00
TAX GROUP,s.r.o. 84/2015 Vedenie účtovníctva OcÚ a CHD za 062015.JPG  398,80
Fúra,s.r.o. 85/2015 Vývoz zmes.kom. odpadu za 062015.JPG  101,48
Fúra,s.r.o. 86/2015 Dodávka služieb za 062015. 7,04
Slovak Telekom,a.s. 87/2015 Hlasové a internetové služby za 062015.JPG  50,17
Ing.C.Tuhrin -
CT MONT
88/2015 Projekcia kamerového systému obce.JPG  200,00
VSE, a.s. 89/2015 Dodávka a distribúcia elektriny BLOK A.JPG  10,00
RAMEX SLOVAKIA,s.r.o. 90/2015 Nákup stavebného materiálu.JPG  388,44
Fúra, s.r.o. 91/2015 Spracovanie hlásenia o vzniku odpadu.JPG  14,40
Orange Slovensko,a.s. 92/2015 Hlasové služby za 072015.JPG  56,99
Orange Slovensko,a.s. 93/2015 Dobropis k FA č.922015.JPG  -5,00
ORIM EXTRA PLUS,s.r.o. 94/2015 Vývoz odpadu za 072015.JPG  101,12
W-ECOPOVER,
s.r.o.
95/2015 Záloh. platba za vyprac. PHSR obce.jpg  1250,00
TAX GROUP, s.ro. 96/2015 Vedenie účtovníctva OcÚ a CHD za 072015.jpg  185,04
VSE, a.s. 97/2015 Dodávka a distribúcia elektriny 06-082015.JPG  1430,00
Fúra, s.r.o. 98/2015 Nákup červených vriec na TKO.jpg 39,60
AZ-ELPROMT spol.s.r.o. 99/2015 Oprava elektroinštalácie v KD.jpg  148,21
SPP, a.s. 100/2015 Dodávka zemného plynu za 082015.jpg  14,00
Fúra, s.r.o. 101/2015 Dodávka služieb za 072015.jpg  9,88
Fúra, s.r.o. 102/2015 Vývoz zmes.kom.odpadu za 072015.jpg  198,56
Ozón Hanušovce, s.r.o. 103/2015 Odobratie a uloženie odpadu.JPG  156,84
VSE, s.r.o. 104/2015 Dodávka a distribúcia elektriny blok A a blok B.JPG  25,00
Slovak Telekom, a.s. 105/2015 Hlasové a internetové služby za 072015.JPG  49,48
Mazad, s.r.o. 106/2015 Zemné a výkopové práce.JPG  1499,46
Orange Slovensko,a.s. 107/2015 Hlasové služby za 082015.JPG  57,44
Orange Slovensko, a.s. 108/2015 Dobropis k FA č.1072015.JPG  -5,00
Javolko, s.r.o. 109/2015 Dodávka kameniva k MI.JPG 64,12
VSE, a.s. 110/2015 Opravná faktúra - vrátka.JPG  -0,31
obec Kapušany 111/2015 Mzdy a odvody pracovníkom SÚ.JPG  40,73
obec Kapušany 112/2015 Nájom a energie SÚ na rok 2015.JPG  36,15
SPP, a.s. 113/2015 Dodávka zemného plynu za 092015.JPG  28,00
TAX GROUP, s.r.o. 114/2015 Vedenie účtovníctva OcÚ a CHD za 082015.JPG  209,04
Fúra, s.r.o. 115/2015 Vývoz zmes.komun.odpadu za 082015.JPG  101,83
Fúra, s.r.o. 116/2015 Dodávka služieb za 082015.JPG  7,04
Slovak Telekom, a.s. 117/2015 Hlasové a internetové služby za 082015.JPG  56,83
VSE, a.s. 118/2015 Dodávka a distribúcia elektriny blok A.PDF  10,00
Orange Slovensko, a.s. 119/2015 Hlasové služby za 092015.JPG  60,99
Orange Slovensko, a.s. 120/2015 Dobropis k FA č. 1202015.JPG  -5,00
ORIM EXTRA PLUS, s.r.o. 121/2015 Vývoz odpadu za 092015.JPG  90,20
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 122/2015 Technologický servis ČOV.JPG  222,96
Ton Tech s.r.o. 123/2015 Nákup tonera do tlačiarne.JPG  33,00
FERBA s.r.o. 124/2015 Autodoprava-vykládka paliet.JPG  60,00
ADARA Slovakia, s.r.o. 126/2015 Stĺpy a ochranná sieť k multifunkč.ihrisku.JPG  1000,20
VAŠA Slovensko, s.r.o. 127/2015 Nákup stravných lístkov.JPG  530,43
ekoDEA & Dr.Stefan 128/2015 Betónové odpadkové koše k multifunkč.ihrisku.JPG  314,40
TAX GROUP, s.r.o. 129/2015 Vedenie účtovníctva OcÚ a CHD za 092015.JPG  272,80
Ton Tech s.r.o. 130/2015 Nákup tonera do tlačiarne.JPG  33,00
FÚRA s.r.o. 131/2015 Vývoz zmes.komunálneho odpadu za 092015.JPG 101,48
FÚRA s.r.o. 132/2015 Dodávka služieb za 092015.JPG  7,04
OZÓN Hanušovce, a.s. 133/2015 Zneškodnenie odpadu a rekultivácia.JPG  127,50
SOBWATER, s.r.o. 134/2015 Výmena žiarivky do ÚV lampy.JPG  162,00
SPP, a.s. 135/2015 Dodávka zem.plynu za 102015.JPG  86,00
Slovak Telekom, a.s. 136/2015 Hlasové a internetove služby za 092015.JPG  70,01
VSE a.s. 137/2015 Dodávka a distribúcia elektriny blok č.52.JPG  10,00
Orange Slovensko, a.s. 138/2015 Hlasové služby za 102015.JPG  62,16
Javolko, s.r.o. 139/2015 Dovoz štrku.JPG  102,08
Orange Slovensko, a.s. 140/2015 Dobropis k FA č.1382015.JPG  -5,00
FÚRA s.r.o. 141/2015 Spracovanie hlásenia o vzniku odpadu.JPG  14,40
AZ-ELPROMT spol.s r.o. 142/2015 Rozšírenie verejného osvetlenia v obci.JPG  595,37
PESMENPOL,spol.s r.o. 143/2015 Nákup teflónových karabiniek - multifunkč.ihrisko.JPG  47,88
MAZAD,s.r.o. 144/2015 Zemné výkop.práce - odvoz nákl.vozidlom.JPG  655,92
SPP, a.s. 145/2015 Dodávka zem.plynu za 112015.JPG  141,00
TAX GROUP, s.r.o. 146/2015 Vedenie účtovníctva OcÚ a CHD za 102015.JPG  267,36
Slovak Telekom, a.s. 147/2015 Hlasové a internetové služby za 102015.pdf  43,69
OZÓN Hanušovce, a.s. 148/2015 Zneškodnenie odpadu a rekultivácia.JPG  135,59
FÚRA, s.r.o. 149/2015 Nákup smetnej nádoby 1100 litrov.JPG  199,20
FÚRA, s.r.o. 150/2015 Vývoz zmes. komunálneho odpadu za 102015.JPG  199,15
FÚRA, s.r.o. 151/2015 Dodávka služieb za 102015.JPG  9,88
VSE, a.s. 152/2015 Dodávka elektriny blok A - B.JPG 25,00
VSE, a.s. 153/2015 Dodávka a distribúcia elektriny za 09-112015.JPG 1430,00
Orange Slovensko,a.s. 154/2015 Hlasové služby za 102015 59,65
Webnode AG 155/2015 Poplatok za používanie domény.JPG 23,95
Orange Slovensko, a.s. 156/2015 Dobropis k FA č.1542015  -5,00
FEREX, s.r.o. 157/2015 Nákup smetných nádob 120 litrov, 10 ks.JPG  198,00
SPP, a.s. 158/2015 Dodávka a distribúcia plynu za 122015  167,00
Aka servis, spol.s r.o. 159/2015 Komplet.profylaktika MTF tlačiarne Canon.JPG  54,00
TAX GROUP, s.r.o. 160/2015 Vedenie účtovníctva OcÚ a CHD za 112015.JPG  204,00
Fúra s.r.o. 161/2015 Vývoz zmes.komunálneho odpadu za 112015 122,98
Fúra s.r.o. 162/2015 Dodávka služieb za 112015.JPG  7,04
EKOSERVIS Slovensko s.r.o. 163/2015 Technologický servis ČOV.JPG  222,96
Slovak Telekom, a.s. 164/2015 Hlasové a internetové služby za 112015.JPG  52,92
VAŠA Slovensko, s.r.o. 165/2015 Nákup stravných lístkov.JPG  687,90
VSE, a.s. 166/2015 Dodávka a distribúcia elektr. blok A.JPG  10,00
Premier Consulting EU,s.r.o. 167/2015 PRV 2014-2020, štúdia uskutočniteľnosti 1075,20
Premier Consulting EU, s.r.o. 168/2015 Vypracovanie ŽoNFP, zálohová FA.JPG  120,00
Orange Slovensko, a.s. 169/2015 Hlasové služby za 112015.pdf  59,37
Orange Slovensko, a.s. 170/2015 Dobropis k FA 1692015.JPG  -5,00
Obec Kapušany 171/2015 Mzda a odvody pracov.SÚ Kapušany.JPG  20,37
ORIM EXTRA PLUS,s.r.o. 172/2015 Vývoz odpadu za 102015.JPG  90,20
MK hlas-Ing Makara Konštantín 173/2015 Prenosná ozvučovacia súprava 380,00
VAŠA Slovensko, s.r.o. 174/2015 Nákup strav.lístkov za 122015.JPG  175,20
VAŠA Slovensko, s.r.o. 175/2015 Nákup darč.poukážok.JPG  127,20
OfficeLand, s.r.o. 176/2015 Nákup kalendárov na rok 2016.JPG  66,60
Fúra s.r.o. 177/2015 Nákup vriec na komunál.odpad.JPG  99,00

 

 

Štítky

Neboli nájdené žiadne štítky.

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode