Naša obec

 
Obec leží na juhozápadných svahoch Nízkych Beskýd v doline Šarišského potoka, ktorý sa volá Trstianka. Povrch odlesneného chotára je mierne zvlnený až mierne členitý. Nadmorská výška je v strede obce 400 m, v chotári 300–640 m. Najvyšší vrch nad obcou sa volá Haľagoš a má 642 m. Obec zo severu lemujú väčšinou zmiešané lesy. 
 

Počet obyvateľov k 30.06.2017:                367

Rozloha v km2:                                           1,85

Hustota obyvateľstva (obyv./km2):              198 

 
V našej obci sídli Miestna akčná skupina Šafrán a taktiež Mikroregión Haľagoš.

Letecké snímky obce

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode