História obce

 

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1345, kedy bola súčasťou panstva Chmeľovec. V písomnostiach zo 14. – 16. stor. sa vyskytuje pravidelne pod maďarským názvom Nadfó zloženom zo slov: nád = trstina a fó = vyšný, horný. Názov vznikol opisom zemepisnej polohy majetku resp. sídliska ležiaceho v hornej časti údolia tunajšieho potoka. Nemožno pochybovať o tom, že maďarský názov Nadveja vytvorili miestni zemania. Z maďarského názvu vznikol fonetickou úpravou slovenský názov Nadvej. V roku 1600 sídlisko tvorilo 5 kúrií miestnych zemanov. V rokoch 1715 – 1720 tu postupne hospodárilo 5 – 2 poddanské domácnosti, v roku 1828 bolo 5 domov a 43 obyvateľov, v roku 1900 bolo 72, v roku 1970 208 obyvateľov, v súčasnosti – rok 2014 – má  54 domov a 325 obyvateľov.

Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Dnes väčšina pracuje v priemysle a stavebníctve. JRD bolo založené v roku 1960, neskôr bolo v konkurze a zaniklo.

V roku 1994 sa začal budovať kultúrny dom. Momentálne sa v ňom organizujú kary a oslavy.

Od roku 2000 plynofikovaná. Začali sa aj prípravné práce na budovanie vodovodu, kanalizácie, ČOV. V obci boli vytvorené podmienky na bytovú výstavbu – bytová jednotka Blok A a v súčasnosti je vo výstavbe aj Blok B.

Pre deti a mládež je vybudované multifunkčné ihrisko s vonkajším osvetlením, ktoré v zimnom období slúži ako klzisko. Peniaze z eurofondov na tieto projekty boli čerpané cez  MAS Šafrán, ktoré okrem vybudovania multifunkčného ihriska boli využité aj na parkovú úpravu centrálnej časti obce, zviditeľnenie obce, chodníky, lavičky a pod.

Rozvojové plány: dokončenie kultúrneho domu, vybudovanie domu smútku, dokončenie  budovania vodovodu a kanalizácie, rozvoj drobného podnikania v obci, rozšírenie predajní a iné.

 

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode